Doelstelling

Door de Verenigde Naties zijn nieuwe duurzame onwikkelingsdoelstellingen vastgesteld voor 2030 (Sustainable Development Goals (SDG’s). De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino in Kenya en wil daarmee een bijdrage leveren aan deze doelen. Projectgroep Kenya richt zich daarbij op de volgende doelstellingen:

1) Geen armoede 2) Geen honger 3) Goede gezondheid en welzijn en 4) Kwaliteitsonderwijs in Mutino

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel te verwezenlijken door:

– in samenwerking met en onder gedelegeerde verantwoording van de Keniaanse Ngo Mutino Friends de leefsituatie van (wees)kinderen te verbeteren
– in overleg met Mutino Friends kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden basis en vervolg onderwijs te volgen
ANBI