Doelstelling

Ter vervanging van de Millenniumdoelstellingen zijn door de Verenigde Naties nieuwe duurzame onwikkelingsdoelstellingen vastgesteld voor 2030 (Sustainable Development Goals (SDG’s). De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino in Kenya en wil daarmee een bijdrage leveren aan deze doelen. Projectgroep Kenya richt zich daarbij op de volgende doelstellingen:

1) Geen armoede 2) Geen honger 3) Goede gezondheid en welzijn en 4) Kwaliteitsonderwijs in Mutino

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het in samenwerking met en onder gedelegeerde verantwoording van de lokale organisatie Mutino Friends verbeteren van de leefsituatie van (wees)kinderen
– in overleg met de lokale organisatie kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen voor een periode van maximaal vijftien jaar
ANBI