Doelstelling

Door de Verenigde Naties zijn 17 duurzame onwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) vastgesteld voor 2030. De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino in Kenya en wil daarmee een bijdrage leveren aan deze doelen. Projectgroep Kenya richt zich daarbij in Mutino op de volgende vier doelstellingen:

1)Geen armoede 2)Geen honger 3)Goede gezondheid en welzijn 4)Kwaliteitsonderwijs

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel te verwezenlijken door:

– in samenwerking met en onder gedelegeerde verantwoording van de Keniaanse Ngo Mutino Friends de leefsituatie van (wees)kinderen te verbeteren
– in overleg met Mutino Friends kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden basis en vervolg onderwijs te volgen
ANBI