Doelstelling

logo spkAan het begin van het nieuwe millennium zijn door 189 landen 8 doelstellingen gedefinieerd voor een betere wereld. De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Kenya en wil daarmee een bijdrage leveren aan deze Millenniumdoelen. Projectgroep Kenya richt zich daarbij met name in Mutino op 2 millenniumdoelen:
1) extreme armoede en honger uitbannen en  2) alle kinderen (in Mutino) gaan naar school.

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het in samenwerking met en onder gedelegeerde verantwoording van de lokale organisatie Mutino Friends verbeteren van de leefsituatie van (wees)kinderen
– in overleg met de lokale organisatie kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen voor een periode van maximaal vijftien jaar
ANBI