Belastingaftrek giften

Sinds vorig jaar is de belastingaftrek voor giften aan een goed doel met een ANBI keurmerk gewijzigd. Het is nu eenvoudig en zonder notariskosten mogelijk om als sponsor uw structurele gift als Periodieke schenking vast te leggen. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen (zonder drempelwaarde) en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Kijk op onze website Giften projectgroep Kenya  wat je hiervoor moet doen.

Kerstwens 2015

Kerstkaart 2015 002

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht

The earth offers enough to satisfy everyone’s needs but not everyone’s greed (Ghandi)

Hartelijk dank voor uw steun aan onze projecten in het afgelopen jaar

Thanks for your support to our projects last year

Fijne Feestdagen / Happy Holidays,

Projectgroep Kenya Holland and  Mutino Friends committee Kenya – www.mutino-friends.org