Digitaal onderwijs in Mutino

Een van onze doelstellingen is kwalitatief beter onderwijs in Mutino.
We gaan in samenwerking met een Nederlandse / Keniaanse NGO DEAN, digitale lesmiddelen aanbieden aan scholen in Mutino. DEAN is een afkorting voor Digital Education Africa Network.
DEAN ondersteunt scholen voor een periode van 2 jaar, leveren de hard- en software, trainen de docenten in het gebruik van digitale leermiddelen en ondersteunen hen in de klas.
Wij willen in overleg met het comité en de scholen in Mutino gaan starten met de drie secondary scholen. Wij verwachten dat het rendement en de toegevoegde waarde voor zowel de leraren als de studenten daar het grootst zal zijn. Hierbij wordt er zowel van de scholen als ook van onze projectgroep een financiële bijdrage per school verwacht. Wilt u meer weten over de werkwijze en resultaten van deze organisatie kijk dan op de website van DEAN