Doelstelling

Door de Verenigde Naties zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld voor 2030. De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino en richt zich daarbij op de volgende drie ontwikkelingsdoelen:

geen honger, een goede gezondheid en kwaliteitsonderwijs in Mutino

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doelen te realiseren door in samenwerking met de Keniaanse Ngo Mutino Friends  

  •  de gezondheid van ondervoede babies en peuters in Mutino te verbeteren
  •  kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden de basisschool en secundair of beroepsonderwijs te volgen
  • schoolmaaltijden aanbieden voor 3000 leerlingen op 14 basisscholen
  • de kans op werk voor schoolverlaters te vergroten door het beschikbaar stellen van benodigde tools of een kleine lening

Volg ons ook op Facebook   Instagram   LinkedIn