Doelstelling

Door de Verenigde Naties zijn 17 duurzame onwikkelingsdoelstellingen opgesteld voor 2030. De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino en richt zich daarbij op de volgende drie ontwikkelingsdoelen:

geen honger, een goede gezondheid en kwaliteitsonderwijs

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel te verwezenlijken door in samenwerking met de Keniaanse Ngo Mutino Friends
– de gezondheid van ondervoede babies en peuters in Mutino te verbeteren
– kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden basis en secundair of beroepsonderwijs te volgen
schoolmaaltijden aanbieden voor 3000 leerlingen op 14 basisscholen
– de kans op werk voor schoolverlaters te vergroten door het beschikbaar stellen van benodigde tools of een kleine lening
ANBI