Baby en peuter programma

Door het Mutino comité is een hulp programma opgezet voor de zwakste kinderen in de leeftijd van vier maanden tot vier jaar. Dit is de meest kwetsbare leeftijdscategorie.

De babies en peuters krijgen vaak niet voldoende te eten. Ook is de samenstelling van het voedsel veel te eenzijdig, meestal alleen maïspap. Twee maal per week wordt een voedselpakket uitgereikt in de lokale polikliniek.De peuters worden dan gelijk onderzocht, geregistreerd en ingeënt.

Ook wordt er voorlichting gegeven aan de moeders over hygiëne en de samenstelling van een gezonde maaltijd. De mensen zitten nog erg vast aan traditionele eetgewoonten, waarbij groenten helaas een ondergeschikte rol speelt.

De groenten worden zoveel mogelijk door plaatselijke vrouwengroepen verbouwd, zodat ook zij van deze hulp profiteren.