Waarom Kenya

In Kenya wonen meer dan 70 verschillende stammen Al deze stammen hebben een eigen taal, cultuur, rituelen en gebruiken. De gemeenschappelijke taal is Kiswahili. Omdat Kenya een Engelse kolonie is geweest wordt onderwijs ook in het Engels gegeven vanaf de eerste klas van de basisschool. Van de ongeveer 35 miljoen Kenianen is ongeveer 22% Kikuyu. De bij ons bekendste en kleurrijkste stam is de Masaai. Naar schatting leeft meer dan 60% van de bevolking nog buiten de steden.

Kenya is binnen Afrika ook het land met de meest extreme inkomensongelijkheid. Armoede en rijkdom hebben geen etnische kleur en armoede in Kenya is ook niet alleen een plattelandsaangelegenheid. De regionale verschillen zijn echter gigantisch. In grote delen van Kenya buiten de Rift Valley, Nairobi en de Central Province leven de meeste mensen ver beneden de armoedegrens.

Onze projectgroep richt zich op een gebied in Kenya waar de meeste mensen beneden de armoedegrens leven, waar door droogte regelmatig hongersnood heerst, de toegang tot onderwijs en medische zorg ontbreken en voorlichting nog sterk verbeterd kan worden. Dit gebied is Mutino.