Giften

GIFTEN   NL45INGB0000350350 t.n.v. Stichting projectgroep Kenya.  Bij de mededeling kunt u aangeven voor welk project/actie uw gift bestemd is.  Stichting Projectgoep Kenya heeft een ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Extra belastingvoordeel bij een Periodiek schenking!

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting boven een drempelwaarde (1 % van uw drempelinkomen). Er is echter ook een mogelijkheid om  de totale gift zonder drempelwaarde als aftrekpost op te geven! Hiervoor dient u een schenkingsovereenkomst in te vullen. De looptijd van deze overeenkomst moet minimaal 5 jaar zijn.

Eenvoudig geregeld 

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

1. Download hier het formulier ‘Periodieke gift in geld’  vul deze in tweevoud in Fiscaalnummer of RSIN van Stichting projectgroep Kenya is 820767499

2. Stuur het formulier samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar:

Stichting projectgroep Kenya, p/a Derck Danielslaan 6, 7425 NT Deventer

3. Stichting projectgroep Kenya ondertekent en registreert uw akte en stuurt u één exemplaar retour met een Transactienummer (deze heeft u nodig voor de belastingaangifte).

4. Hiermee kunt u bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Voor meer informatie zie  ANBI Periodiek schenken

Heeft u nog vragen stuur dan een email naar  info@projectgroepkenya.nl  of bel naar 06-44728560

Aanmelden als sponsor Klik hier